Zihin Engelli Bireylerin Eğitimi

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİZİHİN ENGELLİ BİREYLER

ZEKA BÖLÜMLERİ VE TANIMLARI

 • 0 – 24               Klinik bakıma muhtaç, zihinsel engelli çocuklar
 • 25 – 44             Öğretilebilir zihinsel engelli çocuklar
 • 45 – 75             Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar
 • 76 – 89             Alt sınır zekaya sahip çocuklar
 • 90 – 110           Normal Zekâ
 • 111- 129            Üst sınır zekâ ( Parlak zekaya sahip çocuklar )
 • 130 – 160        Üstün zekâ
 • 160 ve üstü    Dahi gurup

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi zihin engelli çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Zihin engelli birey, içinde yaşadığı toplumda sürekli etkileşim ve iletişim içerisindedir. Zihin engelli birey kendisini ifade edebildiği ve kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabildiği düzeyde toplum içerisinde kabul görmesi beklenmektedir. Zihin engelli yetişkinlerin aile üyesi, işçi, öğrenci, boş zaman etkinliklerine katılımcı olma, tüketicilik ve vatandaşlık gibi toplumsal rolleri üstlenebilmeleri için tam bağımsızlıklarını kazanmaları gerekmektedir. Bu amaca ulaşılması, bireyin bireysel farklılıkları ile yapabildikleri dikkate alınarak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarının sunulmasıyla mümkün olabilmektedir.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

1- BEDENSEL ÖZELLİKLERİ

 1. Zihinsel engelli çocuklarda diş bozukluklarına, çürümelere daha sık rastlanılır. Diş düzenlerinde belirgin anormallikler vardır.
 2. Bedensel gelişimleri daha ağırdır. Normal akranlarından daha zayıf ve kuvvetsizdirler.
 3. Normal yaşıtlarına göre daha sık hasta olurlar.
 4. Tamamında Konuşma, görme ve işitme gibi ikiden çok ek engel vardır.
 5. Büyük ve küçük kaslarını kullanmada beceriksizlik gösterirler. Göz-el işbirliğini geç ve güç sağlarlar.Ritimli hareketleri yapmada zorlanırlar.
 6. Yürüme, hareket etme, oturma, durma…vb. fiziksel hareketlerde normal dışılık görülür.

2- ZİHİNSEL ÖZELLİKLERİ

 1. Dikkat süreleri ve ilgileri çok kısadır.
 2. Konuşmayı kısmen geç öğrenirler ya da hiç öğrenemezler.
 3. Genelleme yapamazlar.
 4. Edindikleri bilgileri transfer edemezler.
 5. Yeni durumlara uymada zorlanırlar.
 6. Kolayca yorulurlar tepkileri basittir.
 7. Akademik kavramları ve soyut terimleri öğrenemezler.

3- SOSYAL ÖZELLİKLERİ

 1. Gördükleri, duydukları şeyleri çabuk unuturlar. Bellekleri zayıftır.
 2. Yakın şeylere ilgi duyarlar, gelecek ile ilgilenmezler.
 3. Sosyal ilişkilerinde, grupta sürekli başkalarına bağımlı olma eğilimindedirler.
 4. Oyun ve toplum kurallarına uymazlar.
 5. Kendi kendilerine olurlar.
 6. Sorumluluk alamazlar.
 7. Kendi kendilerine bir işe başlama arzusu göstermezler.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYE/ ÇOCUĞUMUZA NASIL DAVRANALIM?

*Çocuğunuzun özelliklerini tanıyın,

*Durumunu kabullenin,

*İlgisiz kalmayın, ama onun yapabileceği işleri de onun yerine yapmayın,

*Çocuğunuzu normal çocuklarla, diğer kardeşleri ile asla kıyaslamayın,

*Onu özründen dolayı, hiç bir zaman suçlamayın, aşağılamayın,

*Sağlığı için koruyucu önlemler alın,

*Beslenmesine dikkat edin,

*Çocuğunuza gördüklerini, düşündüklerini anlatması için fırsatlar verin, yaratın

*Yanlış” ve “doğru” kavram ve davranışlarını verirken baskıcı olmayın,

*Çocuğunuz ile ilişkili olanlarla (Öğretmen, Rehber Öğretmen, Doktor…vb.) öz bakım becerilerini kazanmalarında sürekli işbirliği yapın.

Bizim kurum olarak temel hedefimiz Çocuklarımızı tüm gelişim alanlarında destekleyerek yollarını aydınlatmak üzerinedir. Uygulamalı davranış analizi(ABA)yardımıyla, kavramsal- akademik konularda çocuklarımızı desteklerken;duyu bütünleme ve oyun terapisi yardımıyla,motor beceriler ve sosyal beceriler alanında çocuklarımızı destekleme amacındayız.Her çocuk için bireysel farklılıklar ilkesini göz önünde bulundurarak,ayrı ders programı ve içeriği belirleyerek sistemli bir eğitim planıyla ilerleyeceğiz.