Hakkımızda

Misyonumuz

Özel yapılandırmış alanda bireysel geliştirilmiş planlarla uygun eğitim yöntemlerini uygulayarak yetersizlikten etkilenmiş bireyleri akranlarıyla birlikte sosyal ortama hazırlamak; engelli çocuğu olan ailelerimizin kaygılarını en aza indirerek, çocuğun aile ve toplum içerisinde yük olmaktan çıkıp kendi kendine yeten bir birey haline gelmesini sağlamak en büyük hedefimizdir.

Vizyonumuz

İçinde bulunduğu işi daha da iyi yapabilmek için araştırma ve geliştirme birimi oluşturmuş, başarılarını çalışanlarıyla paylaşan ve gurur duymalarını sağlayan örnek ve öncü bir kurum olarak; kendine yetebilen, katılımcı, öğrenmeye istekli, çalışmalarını bir plan doğrultusunda yürütebilen, kendisiyle barışık, ailesi ve çevresiyle uyumlu, olumlu davranışlarıyla çevresine örnek olabilen, girişimci hoşgörülü ve sağlıklı bireyler yetiştirmek hedefimizdir.

Amacımız

Engellinin bağımsız yaşam becerilerini kazanmasını ve bu yolla toplumsallaşmasını sağlamaktır.

İlkelerimiz

 • Öğrenci – veli odaklılık,
 • Dürüstlük, şeffaflık ve güven,
 • Verilerle ve süreçlerle yönetim,
 • İnanmak, çalışmak, başarmak,
 • Öğrenme, öğretme ve eğitme,
 • Sürekli iyileştirme ve yenileştirme,
 • Önerilere açık olmak,
 • Kararlılık,
 • Oto Kontrol,
 • Katılımcılık,
 • Paylaşımcılık,
 • Çözüm üretme,
 • İletişime önem verme,
 • İnsana saygı,
 • Sevgi ve hoşgörü,

Hedeflerimiz

Türk Milli Eğitimi Temel Kanununda ifade edilen; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, Temel İlkeleri ve Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bireyler yetiştirmek.

Kurumumuzda Eğitim Öğretim ve Yönetim kalitesini yükseltmek.

En iyiye ulaşmak için çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamak.

Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için Otokontrol, Öz değerlendirme ve denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.

Özel Öğretim alanına velinin teşviki için kaliteli hizmet sunmak.