Aile Terapisi

Parents punishing their son

AİLE TERAPİSİ NEDİR?

Aile terapisi sorunların üstesinden gelebilmek için ailenin bilgi ve becerilerini arttırmak, çözüm bulma becerilerini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik bir terapi yaklaşımıdır.

AİLE TERAPİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ailelerin en önemli sorumluluğu çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeleridir. Özel gereksinimli çocuklar, diğer çocuklardan daha fazla eğitilmeye ve temel gereksinimlerinin karşılanmasına ihtiyaç duyarlar. Diğer çocuklardan farkı eğitimlerindeki araç gereçler ve yöntemlerdir. Burada eğitimcilere değil ailelere de bazı görevler düşmektedir. Aileler çocukların eğitimi ile ilgili bilgi sahibi, öğretmen ile işbirliği içinde olmalıdır. Sadece bilgi alıcı olarak rol oynamamalıdır. Oysa aile eğitiminin odak noktası çocukla olan ilişkidir. Özel gereksinimli çocuk aile içi ilişkileri etkileyecek bir unsur olduğu için danışmanlar ailelere hem psikolojik hem de eğitsel olarak destek olmalıdır, bu çalışma sayesinde hem aileler bilinçli bir şekilde çocuklarına destek olmuş olacak hem de psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmiş olacaktır.