Oyun Terapisi

OYUN TERAPİSİ

OYUN NEDİR?

Oyun çocuğun kendini ifade etmesinin en etkili biçimidir. Yani oyun çocuğun iç dünyasına ayna tutar.

OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Çocuklarla iletişim kurmaya, ifade edilemeyen duygu ve düşünceleri ortaya koymaya, olumsuz davranışların değiştirilmesine aracı olan eğitimsel ve gelişimsel bir terapi şeklidir.

AMACI NEDİR?

Çocukların öfke kontrolü kazanmalarını, problem çözme becerilerini geliştirmelerini, istenilen duygu ve davranışları doğru kazanlarını ve doğru ifade etmelerini, yaratıcı davranışlarının ortaya çıkmasını, özgüvenlerinin gelişmesini, duygusal yaralarının giderilmesini böylelikle kendisini tam anlamıyla ifade edip fonksiyonlarını ve yeteneklerini fark etmesini amaçlar. Bizler gerek derslerimizde,gerek mola anlarında çocuğumuzun iç dünyasına oyunla ışık tutacak,ailelerimizi bu konuda bilgilendirerek onun zihnine ve duygularına oyun aracılığıyla ulaşacağız.